ASA TOS TEPANG

Asa-asa.. asa…
Asa-asa.. asa…

Asa tos tepang asa tos kenal
Duka dimana.. dimana
Asa tos tepang asa tos kenal
Duka dimana.. duka..

* Eeh… leres Eh… muhun
Eh… leres diditu diCipayung waktos manggung

Sasarengan duh padungdengan
Icikibung puncak Cipayung
Payung mayung Anteng kagandrung } 2x
Diditu diCipayung waktos manggung

Duh.. bingung

Back to : *

ANGGREK JAPATI

ASMARA