ASA TOS TEPANG

ASA TOS TEPANG
Detty Kurnia

Asa asa…asa

Asa asa…asa
Asa tos tepang
asa tos kenal
Duka di mana….di mana
Asa tos tepang
asa tos kenal
Duka dimana…duka
eh…leres
eh…muhun
eh…leres
diditu di cipayung waktos manggung
Sasarengan duh padungdengan
icikibung puncak cipayung
mayung-mayung anteung kagandrung
diditu di cipayung waktos manggung
Sasarengan duh padungdengan
icikibung puncak cipayung
mayung-mayung anteung kagandrung
duuuh…bingung

SABILULUNGAN

PAHLAWAN BANGSA