ASIH

Munggaran kedal cintana

Cenah bumi jeung langit saksina
Tapi bumi langit eta keneh
Cintana duka kamana
Harita tigin jangjina
Cenah cinta keur kuring sorangan
Tapi sanggus hirup babarengan
Cinta na duka keur saha
Cinta.. di ayun kaheman di uji tangtungan
cinta rasa was-was rasa kangen awor jeung harepan
horeng kitu ari asih, horeng kitu ari cinta
can beunang di tutur-tutur
geus beunang ngolembar luntur
horeng kitu ari asih, horeng kitu ari cinta
tepung di rungrum mamanis
papisah pinuh ka peurih
cinta di goda ku rupa, ku harta, ku tahta
cinta.. jodo, pati jeung cilaka takdir ku kersana
horeng kitu ari asih, horeng kitu ari cinta
can beunang di tutur-tutur
geus beunang ngolembar luntur
horeng kitu ari asih, horeng kitu ari cinta
tepung di rungrum mamanis
papisah pinuh ka peurih

TONG DICEUNGCEURIKAN

ASIH URANG CINTA URANG