ASIH URANG CINTA URANG

Asih urang di apungkeun ka langit
Muntang kana mega
Ucang angge duaan
Asih urang di apungkeun ka langit
Meungkeut dina bulan
Ayang-ayangan duaan
Asih urang ting karetip dina bentang celak
dumalingna cinta
Diapingku jempling peuting
di ayun ku lagu dengkleung
hariring gentra ka tineung
urang duaan
Asih urang kahibaran linduh bulan sirna
cahayana nyinglar kapati sungkeman asih
purnama harepan bagja
natar kahayang laksana
satuhu salalamina

ASIH

BOHONG