CANDU CINTA

Teuteupna aduh ema sok ngenter kana hate
Endahna aduh bapak sok dengdeuleun ku manehna
Teu weleh dating aya ngolebat bae
Sesah hilapna duka kunaon
*
Kumaha aduh ema ieu hate aya sono
Kabayang sok nembongan ku emut bae ka manehna
Berang kacipta beunta weleh karasa
Naon ubarna atuh kunaon
Candu cinta nyaliara ngarasuk ngabeulit hate
Duh karasa duh endahna ngait masket jero dada
Candu cinta nu karasa sengit lir kembang malati
Nu mekar di taman sari matak betah karasana
Aduh ema aduh aduh bapak candu ieu geus ngaraga sukma
Aduh ema aduh aduh bapak candu cinta duh karasa
Back to *

Harry Parintang – Usah Di Nanti

SASAK RAJAMANDALA