HANJAKAL

Jangji urang rek saati

Moal pada ingkar, moal rek sulaya
Tapi jangji ukur jangji
Sumpah tinggal sumpah
Kalah jadi runtah
Kaduhung sagede gunung
Teu ngagugu omong indung
Papatah di anggap angin
Geuningan kieu jadina
Hate ceurik balilihan
Taya nu bisa ngubaran
Hate asa di wewejet rajet
Ku kamana ngubaran diri
Kudu jumaha miceun kanyeri
Kudu kasaha nitipkeun diri
Kudu kumaha, nya kumaha

BIMBANG

HUJAN CIMATA