HAREUPEUN KACA

( Kawih, Degung )

Hareupeun kaca ngjanteng salila lila
Roman Alum gurat duka atra narembongan
Hareupeun kaca sagala nu karandapan
Lalakon katukang tukang nungtut dararatang

Reueuk rumeuk dina eunteung
Semu keueung semu nineung
Jiwa awaking nyarita 
Jiga nu nga naha naha
Duh ieung geuning jiga nu nganaha naha
Bejakeun kuring bejakeun rumasa geus katalimbeng

HARIRING NU KUNGSI NYANDING

ES LILIN