HARIRING KURING

Tengah peuting keur jemplang jempling

Kuring nyaring teu ngenah cicing
Hate melang sumoreang
Kawih ati nu lawas patepang
Cuang cieung kuring sorangan
Nunggelis di pangumbaraan
Lieuk deungeun, lieuk lain
Taya pisan geusan pamuntangan
Rek sasambat kamana nya nyambat
Suwung dulur waluat sobat
Sangsang badan titipkeun nya diri
Iwal ti ka gusti yang widi
Hiliwirkeun duh angin peuting
Pang nepikeun hariring kuring
Ka jungjunan nu ngatosan
Buah ati nu keur rungsing peuting

SALANGIT

TIBELAT