KASMARAN

upami ningali kembang

kacipta manehna ngalangkang
kapiraray pameuteu nu asri nu anggun manis
kapiati geus titip nadiri jiwa romantis
upami ningali bulan
kagambar manehna nembongan
linuh rasa imutna sorana ngagupay heman
ngagalindeng bungkusan hariring tembanh kasmaran
kamana-mana urang bareng(urang bareng)
kamana-mana urang nyalindung(urang nyalindung)
satujuan sahate sa ikhwan saka tineung saka melang
salira mah ngundangan harepan natar asih anu manjang
upami laksana tepung
mamanis sumanding gumulung
putih asihan nu wening gumeling sajalan leumpang
mapaesan carita balaka cinta nu urang

NAON LEPATNA

EUIS