LEUNGITEUN

kamana panutan abdi

nu sok biasa sumping
kamana panutan rasa
nu sok leukeun ngariksa
tara-tara tisasari
abdi ngaraos sedih
teu aya keur pangumaha
keur batur suka-suka
iyeuh abdi leungiteun
mondok ge tara tibra
iyeuh abdi leungiten
neda tara mirasa
kamana panutan abdi
nu sok biasa sumping
kamana panutan rasa
nu sok leukeun ngariksa
iyeuh abdi leungiteun
mondok ge tara tibra
iyeuh abdi leungiten
neda tara mirasa
kamana panutan abdi
nu sok biasa sumping
kamana panutan rasa
nu sok leukeun ngariksa

NAON LEPATNA

EUIS