NAON LEPATNA

Naon leupatna,naon dosana

Mun diri katarik tresna simpati
Kabandang kamelang
Naon lepatna, naon dosana
Mun rasa rumasa nyeunpatkeun tresna
Mika asih kadirina
Kapan cinta kedah anteb,jeung asih
Kapan asih kedah,timtim sumandingna
Sedeng rasa rumasana,mah jeun deudeuhna
Demi kasatiaan,janteun pageuh pamandangan
Naon tepatna,naon dosana
Neupikeun tungkusan kalbu,mustika asmara
Naon lepatna,naon dosana
Da niat ge saenyana,mika asih ka dirina

ASA TOS TEPANG

LEUNGITEUN