SABILULUNGAN

Sabilulungan, urang gotong-royong

sabilulungan, urang silih rojong
sabilulungan, genteng ulah potong
sabilulungan, persatuan tembong
Tohaga, rohaka,
rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
satia, sajiwa,
rempug jukung ngabasmi pasalingsingan.

DINA AMPARAN SAJADAH

ASA TOS TEPANG