SAHA ANU LEPAT

Saha nu leupatna

Mun diri katalanjuran
Bongan diri salira
Rek sarimbak jeung manehna
Saha nu lepatna
Mun heureuy kaleuleuwihi
Da bongan teureuh salira
Bet sasorot jeung birahi
Hanjakal tepang teh kapandeurian
Dina wanci geus reprepan
Ulah maksa kudu di penta
Tangtu gede mamalana
Badan nu leupat
Timangsa pa duduan
Da hate perna kagewang
Ku salira jeung teuteupna

SALAM KANGEN

DINA AMPARAN SAJADAH