SALAM MANIS

Ieu salam manis.. manis salam kuring
Nya ieu pisan nusalawasna nyanding nyaring 
Ngahariring

Ieu salam manis.. manis salam kuring
Nya ieu pisan nusalawasna nganteng anteng 
Kapitineung

Datangkeun kuring deukeutkeun 
Deukeutkeun kuring rakeutkeun
Duh dunungan

Datangkeun kuring deukeutkeun 
Deukeutkeun kuring rakeutkeun

SALEMPAY SUTRA

SAGAGANG KEMBANG ROS