SALANGIT

Socana Salangit, lambeyna Salangit

Teuteupna Salangit, imutna Salangit
Deudeuhna Salangit, kasepna Salangi
Ngadadak Karasa duriat Salangit
Urang mana saha eta urang mana
Wantun sumpah
rumasa ka bungbulengan
Urang mana saha eta urang mana
Wantun sumpah
rumasa geus ka edanan
karingrang,hariwang
honcewang, hariwang
sok sieun parantos
aya nu kagungan
karingrang,hariwang
honcewang, hariwang
sok sieun parantos
aya nu kagungan

HUJAN CIMATA

HARIRING KURING