TEUTEUP JEUNG IMUT

Wengi tadi salira imut ka saha

teuteup asih nyeredet mudun keun lenyap
wengi tadi salira imut kasaha
linduh soca mariis petingan manis
kacipta imut salira mun kuring
panutan nana
lelebna medaling rasa
kanggo salamina
hanjakal imut salira
ngalangkang tepung salangkung
teu acan dumugi ati
salira tos angkat deui
Wengi tadi kabandang rasa simpati
peurah asih tumerus kabantun ngimpi
wengi tadi lamunan manteng salira
nyipta pareng tiasa patepang deui

TIBELAT

SALAM KANGEN