TONG ASA-ASA

Teu kedah di buni-buni

Teu kedah di sumput-sumput
Teu kedah anjeun balaka
Da karaos aya geter asih
Da karaos aya geter cinta
Teu kedah rek asa-asa
Teu kedah rek isin-isin
Teu kedah anjeun cangcaya
Da karaos aya geter asih
Da karaos aya geter cinta
Cinta urang na kalangkang
Imut nu manis dina impian
Tepung kadeudeuh, rangkul kaheman
Keur urang duaan,
Cinta urang na kalangkang
Imut nu manis dina impian
Tepung kadeudeuh, rangkul kaheman
Keur urang duaan, keur urang duaan

HUJAN CIMATA

HARIRING KURING